สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไหน เหมาะกับใคร และคุณสมบัติที่ควรรู้

ในยุคปัจจุบัน สินเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีสภาพการเงินคล่องขึ้น แต่สินเชื่อนั้นก็มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินผ่อน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และสินเชื่อบัตรเครดิต ดังนั้น ก่อนที่เราจะไปขอสินเชื่อ เราต้องมารู้จักกันก่อนว่า สินเชื่อส่วนบุคคลมีกี่ประเภท แล้วแบบไหนเหมาะกับใครบ้าง พร้อมคุณสมบัติของผู้ขอที่ควรรู้

สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อประเภทหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างว่า เงินกู้ ที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องยื่นเรื่องทำการขอกับทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน โดยจะได้รับเงินสดกลับมาเป็นเงินก้อน เพื่อให้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะนำไปใช้ลงทุนธุรกิจ หรือชำระหนี้อื่น ๆ และต้องทำการผ่อนชำระหนี้กับทางธนาคารที่กู้มาโดยผ่อนเป็นงวดตามจำนวนเงินซึ่งธนาคารจะเป็นผู้คำนวณเงินต้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อนี้ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้มั่นคง มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงินและปกติธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้สูงสุดประมาณ 5 เท่าของรายได้ เช่น หากว่าคุณเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ 25,000 บาท ก็จะสามารถกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้วงเงินไม่เกิน 125,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันทางการเงินด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบ

ประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคล แบ่งตามระยะเวลา

ปกติแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะมีหลายประเภทด้วยกัน แต่หากแบ่งประเภทตามระยะเวลาแล้วนั้น จะสามารถแบ่งได้ ดังนี้

  1. สินเชื่อระยะสั้นคือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 1 ปี เช่นสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อการค้า และตราสารพาณิชย์เป็นต้น
  2. สินเชื่อระยะกลางคือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ 1-5 ปี เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ หรือสินเชื่อที่ใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระ อาทิ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่อนโทรศัพท์มือถือ ผ่อนโน้ตบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นสินค้าที่ราคาไม่ได้สูงมาก
  3. สินเชื่อระยะยาว คือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้นานกว่า 5 ปี เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินสูงที่สุด และใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัตินานกว่าสินเชื่อสองประเภทด้านบน เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการลงทุนธุรกิจต่าง ๆ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับใครบ้าง

กลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะมีอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือ

  1. กลุ่มพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน จึงต้องมีเอกสารของรายรับหรือเงินเดือนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ว่าเราสามารถรับผิดชอบและชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยจะไม่กลายเป็นหนี้เสีย

  1. กลุ่มผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ

หากประกอบธุรกิจมาเกิน 1 ปี และมีรายรับสม่ำเสมอเฉลี่ยขั้นต่ำเดือนละ 200,000 บาท แต่ต้องการขยายกิจการ และอยากเก็บเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยได้ และชำระหนี้ได้ตามกำหนด สินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นอีกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ

ในการจะทำเรื่องกู้ขอสินเชื่อนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินก็จะต้องมีข้อกำหนดของคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถกู้ได้ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารด้วย ว่าคุณสมบัติที่ต้องการนั้น จำเป็นต้องมีทุกข้อหรือไม่ คุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้ต้องการขอสินเชื่อ มีดังนี้

  1. อายุ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือบางธนาคารอาจกำหนดให้เริ่มต้นที่ 22 ปีขึ้นไป แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
  2. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำและแน่นอน อาทิ พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ เป็นต้น แต่ก็มีธนาคารหรือสถาบันการเงินบางแห่งที่ให้ผู้มีอาชีพอิสระสามารถกู้ได้ แต่จะมีขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างเยอะกว่า
  3. รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนจะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีอาชีพอิสระก็อาจจะขอดูบัญชีย้อนหลัง เป็นต้น
  4. อายุการทำงานหรืออายุกิจการ หากเป็นพนักงานบริษัท จะกำหนดอายุการทำงานขั้นต่ำ 4-6 เดือน แต่หากว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ก็จะดูตามอายุของกิจการว่าประกอบกิจการมานานกี่ปีแล้ว

ใครที่กำลังสนใจหรือมีความจำเป็นที่จะต้องกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ก็ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนว่า เราประกอบอาชีพอะไร และสามารถกู้สินเชื่อแบบไหนได้บ้าง รวมถึงประเภทของการกู้ด้วยว่า เราต้องการนำเงินก้อนนั้นไปใช้เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อที่การกู้สินเชื่อของเรานั้นจะได้ราบรื่น และไม่มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา

Post Author: Margarito